Điểm bán tại Quận Hoàn Kiếm
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Phương Lê Số 7A Đinh liệt, quận Hoàn Kiếm 0439260625
2 NT Mai Huyền Số 283 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm
3 NT Huyền Trang Số 432 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm
4 NT Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm 0904581478
5 NT TN 269 Bạch Đằng Số 269 Bach Đằng, quận Hoàn Kiếm