Chuyên gia tư vấn bệnh Hô hấp
PGS.TS, thầy thuốc nhân dân:
Đinh Ngọc Sỹ
Chủ tịch hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam
Tổng đài tư vấn: 1800 0055