Điểm bán tại Quận Hoàn Kiếm
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Sông Hồng( thuộc Công ty DP Sông Hồng) Số 101 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm
2 NT Đức Số 15 Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm 0439282557
3 NT TN Phi Số 25 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm 0422017179
4 NT Đức Số 15 Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm 0439282557
5 NT Tư Nhân 24H Số 87 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm 0912226797
6 NT Phi Số 25 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm 0422017179
7 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm 0438268644
8 NT Thu Hương Số 52B Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm 0438249076
9 NT TN 24H Số 91 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm 0912226797
10 NT TN 35 Nguyễn Siêu Số 35 Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm 0439283926
11 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm 0438251633
12 NT Đức Số 91E Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm 0903295357
13 NT Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm 0912528560
14 NT Linh Đan Số 23 Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm 0904466584
15 NT Thiện Tâm Số 60 phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm 0912495192
16 NT Phi Số 59B Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm 0485857515
17 NT Mai Hoà Số 18 Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm 0439320851
18 NT Hòa Mai Số 14 Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm 0439320851
19 NT Minh Chính 4 Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm 0439376385
20 NT Viện Kiểm Nghiệm Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm 0438256900