ho sốt phan mau xanh
Bé nhà t được gần 6thang bé bị sốt ho ỉa có lúc có bọt có lúc phân màu xanh.cho hỏi bé có sao k có ảnh hưởng gì k
vân ( 13:27 23-12-2017 )
vân
Chia sẻ và bình luận
Bình luận