PGS.TS Thầy thuốc Nhân dân ĐINH NGỌC SỸ- Nguyên GĐ BV Phổi TW

Đăng lúc 05:12 07-04-2015

Họ và tên: Đinh Ngọc Sỹ.

Học hàm, học vị: Phó giáo sư- Tiến sĩ Y Khoa

Tóm tắt lý lịch cá nhân:

Sinh năm: 1953
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ:
    + Chủ tịch Hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam. Ủy viên BCH Tổng hội Y học Việt Nam.
    + Tổng biên tập Tạp chí Lao và Bệnh phổi.
    + Nguyên Chủ nhiệm Chương trình chống Lao quốc gia.
    + Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương.
    + Nguyên Chủ nhiệm Bộ Môn Lao và Bệnh phổi – Đại học Y Hà Nội.

Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1978 - 1997

Bệnh viện 103 – Học viện Quân y

    Bác sĩ – Giảng viên

1997 - 2003

Bệnh viện 74 – Bộ Y tế

Giám đốc

2003 - 2013

Bệnh viện Phổi Trung ương – Bộ Y tế

    Giám đốc – Chủ nhiệm Chương trình chống Lao Quốc gia

    Chủ nhiệm Bộ môn Lao – Bệnh phổi (2009 - 2013)

    Chủ tịch Hội lao và Bệnh Phổi (2012 đến nay)

Chia sẻ và bình luận
PGS.TS Thầy thuốc Nhân dân ĐINH NGỌC SỸ- Nguyên GĐ BV Phổi TW
PGS.TS, thầy thuốc nhân dân
Đinh Ngọc Sỹ
Chủ tịch hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam