Đi ngoài phân xanh lợn cợn trắng mùi tanh
Con tôi đi ngoài phân xanh lợn cợn trắng mùi tanh nồng là vị làm sao ạ xin chỉ giúp với chau mới 2 tháng rưỡi ạ
Đào Trung Hiếu ( 13:45 18-11-2022 )
Đào Trung Hiếu
Chia sẻ và bình luận
Bình luận