Điểm bán tại Huyện Thanh Oai
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Hương Giang Số 89 phố Vác, Dân Hòa, huyện Thanh Oai
2 QT số 11 Chợ Cao Bộ Thôn Đống, Huyện Thanh Oai 0904950220
3 QT số 08 (cô Hương) Số 38, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai Hà Nội