Điểm bán tại Huyện Thanh Trì
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Minh Tâm Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì 0979470792
2 NT Hồng Điệp (ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ) dãy B1 nhà số 4 Tập thể Công Ty Pin, Huyện Thanh Trì 0969287418
3 NT Hồng Anh Thôn tràng Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì
4 QT Linh Giang 2 Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì 01678765169
5 NT Hiếu Thảo Xóm Văn, Huyện Thanh Trì 0436411667
6 NT Phương Nam Số 44 Tựu Liệt, Huyện Thanh Trì 0983644298
7 QT số 39 Thôn 3 Vạn phúc, Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì
8 QT Tuấn Dung Đường Tứ Hiệp, Văn Điển, Huyện Thanh Trì 0974588820
9 QT Ngọc Lan Kiốt 3 chợ, Quang mới, Thanh Liệt , Huyện Thanh Trì 0933565268
10 NT Thuý Lan Số 5 ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì 0969591927
11 QT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì 01678765169
12 NT Minh Phát Xóm Vực, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì 0934101190