Điểm bán tại Quận Ba Đình
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Minh Tiến Số 390 Đội Cấn, quận Ba Đình
2 NT Thanh Lan Số 369 Đội Cấn, quận Ba Đình 0438326969
3 NT TN 241 Đội Cấn Số 241 Đội Cấn, quận Ba Đình 0437220048
4 NT Long Số 12 Đội Cấn, quận Ba Đình 0438.230.191
5 NT Nghĩa Hưng Số 367 Đội Cấn, quận Ba Đình 0466848060
6 NT Minh Minh Số 57 Dốc Viện Nhi, quận Ba Đình
7 NT Thu Trang Số 54 ngõ 9 Đào Tấn, quận Ba Đình
8 NT Tuyết Nam Số 1 ngõ 9 phố Đào Tấn, quận Ba Đình 0903247627
9 NT Hải Linh Số 61 Cửa Bắc, quận Ba Đình