Điểm bán tại Quận Đống Đa
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT số 1 Nam Đồng Số 14 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa 0978270743
2 NT Nhung Quân Số 16 ngõ Hàng Bột, quận Đống Đa 0989321399
3 NT Bách Linh Số 308 Đê La Thành, quận Đống Đa
4 NT Hồng Ngọc Số 159 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa
5 NT Tâm Đức Số 55/185 Chùa Láng, quận Đống Đa
6 NT Thuốc & Sức khỏe Số 125 Chùa Bộc, quận Đống Đa