Điểm bán tại Quận Đống Đa
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Hải Nam Số 63 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa
2 NT TN 63 Quốc Tử Giám Số 63 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa 0917681716
3 NT Phượng Số 45 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa 0422188286-0912320441
4 NT Y dược Bình Minh Số 116-E5 Phương Mai, quận Đống Đa
5 NT Hiền Minh Số 71 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa 0968652066
6 Công Ty TNHH DP Việt Hùng - NT Trần Thanh Số 20B7 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa 0913280846
7 NT Nghĩa Hùng Số 105B6 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa
8 NT 24H Số 40 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa
9 NT Tư Nhân Nhà A6 phòng 118 tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa
10 NT Hồng Nguyên Số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa
11 NT Vitaglobal Số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa
12 NT Vina Phamar 1 Số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa
13 NT Thái Nghĩa Số 510 đường Láng, quận Đống Đa
14 NT Thanh Hà Số 122B ngõ 1194 đường Láng, quận Đống Đa 01682279110
15 NT Ly Ly Số 101 C4 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa
16 NT Lâm An 2 Số 370 Khâm Thiên, quận Đống Đa 01232343696
17 NTTN Thu Thuỷ 1K Khâm Thiên, quận Đống Đa
18 NT Thanh Sơn Số 7 Khâm Thiên, quận Đống Đa
19 NT Đức Đạt Số 102 A Phố Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa 0915852073
20 NT Số 1 Việt Mỹ Số 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa 0903431945