Điểm bán tại Quận Hoàng Mai
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Kim Xuyến Số 149 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai 0973108327
2 NT Yến Thanh Số 112 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai 0943456282
3 NT Ngọc Quang Số 359 Nam Dư, quận Hoàng Mai 0913505533
4 NT Tư Nhân Số 281 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai
5 NT Gia Đình Số 289 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai
6 NT Bảo Lan Số 378 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 0919341578
7 NT VP5 Kios 20 toà nhà VP5 KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai
8 NT Duy Hiếu Kios 14 toà nhà VP5 KĐT mới Linh Đàm, quận Hoàng Mai 0983775305
9 NT TN 273 Lĩnh Nam Số 273 Liĩnh Nam, quận Hoàng Mai
10 NT Triệu Mẫn Số 1B CT12C Kim Văn, quận Hoàng Mai
11 NT TN 125 Giáp Nhị Số 125 Giáp Nhị, quận Hoàng Mai 0975738898
12 NT Thanh Lâm Số 9 Giáp Nhị, quận Hoàng Mai 0978628312
13 NT TN 231 Giáp Bát Số 231 Giáp Bát, quận Hoàng Mai 0912006345
14 NT Tân Loan Số 105 ngõ 29 Giáp Bát, quận Hoàng Mai 0934369186
15 NT TN số 5 Số 5 ngõ 250 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai 0936580579
16 NT Daliphar B32 lô 6 Định Công, quận Hoàng Mai
17 NT Thành Công Số 18 Định Công, quận Hoàng Mai 01685934129
18 NT Hà Thanh D7 lô 12 Định Công, quận Hoàng Mai
19 NT Cường Thoa D6 lô 12 Định Công, quận Hoàng Mai 0988552281
20 NT Lan Thanh Số 25, Lô 5, Đền Lừ II, quận Hoàng Mai