Điểm bán tại Quận Hoàng Mai
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Thành Đông Số 224 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai '0904890033
2 NT Cộng Hòa Số 15 Vĩnh Hưng , quận Hoàng Mai 0978139962
3 NT Tâm Đức Số 246 Nam Dư, quận Hoàng Mai 0982958499
4 NT Hà Số 130 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai 0989312703
5 NT Ngọc Quang Số 114 Thuý Lĩnh, quận Hoàng Mai 0913505533
6 NT Việt Anh Số 23 Vĩnh Hưng , quận Hoàng Mai 0949311086
7 NT An Bình Số 91 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai 01644911422
8 NT Lê Dương II Số128 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai 01686433520
9 NT Linh Số 708 Trương Định, quận Hoàng Mai
10 NT Nghĩa Hưng Số 364 Trương Định, quận Hoàng Mai 0436629008
11 NT Nga Số 492 Trương Định, quận Hoàng Mai 0916083899
12 NT Hải Huy Số 51 Trần Điền KĐT Định Công, quận Hoàng Mai 0949554868
13 NT Hoàng Long Số 94 Tân Mai, quận Hoàng Mai
14 NT Yến Nhi Số 41/147 Tân Mai, quận Hoàng Mai 01696980437
15 NT Huy Hoàng Số 12 Tân Mai, quận Hoàng Mai
16 NT Hà Linh Số 111B7 Tân Mai, quận Hoàng Mai 0436617143
17 NT Phương Linh Số 104 B4 Tân Mai, quận Hoàng Mai 0988087257
18 NT TN - 602H Tân Mai 602H Tân Mai, quận Hoàng Mai 0438647930
19 NT Hồng Thanh Số 240 Tân Mai, quận Hoàng Mai 0966438368
20 NT TN số 5 Nguyễn Chính Số 5 phố Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai