Điểm bán tại Quận Thanh Xuân
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Phytomart Số 17 Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân 0966198801
2 NT 74 Khương Trung Số 74 Khương Trung, quận Thanh Xuân 0969722814
3 NT Minh Khanh Số 236 Khương Đình, quận Thanh Xuân 0979899178
4 NT TN 2/236 Khương Đình Số 2/236 Khương Đinh, quận Thanh Xuân
5 NT Đức Hạnh Số 236 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân 0973029744
6 NT Pháp III Số 234 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân 0976187691
7 NT Đức Anh Số 43 Hạ Đình, quận Thanh Xuân 0943118086
8 NT Minh Đức Số 1/85 Hạ đình, quận Thanh Xuân 0466729961