Điểm bán tại Huyện Long Thành
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT 10 Tổ 4 Ấp 8 , An Phước, H. Long Thành 01647870648
2 Chấn Hưng Đường 77/7C Tổ 18 khu Văn Hải, H. Long Thành 0616281168
3 Lão Cần Tế 2 Tổ 31, khu Cầu Xéo, , H. Long Thành 0932417333
4 Lão Cần Tế 1 7 Khu Phước Thuận, H. Long Thành 01686097722