Điểm bán tại Huyện Trảng Bom
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Vân Anh 33 Đông Bình, Xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom 919487718
2 QT 262 237 Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom 01677 060 383
3 QT Tuấn Quỳnh Hùng Vương KP 2, TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom 0937355082
4 Quốc  Huy Trường Chinh KP4, Trảng Bom, H. Trảng Bom 01238965709
5 Hạnh Nhân KP1, Chợ Mới, Trảng Bom, H. Trảng Bom 0973407030