1. Trang chủ
  2. Điểm bán hàng
  3. Vĩnh Long
  4. Thành Phố Vĩnh Long
Điểm bán tại Thành Phố Vĩnh Long
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Khải Hoàn 2 5 Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP. Vĩnh Long 0702.211588
2 NT Long Châu 8 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, TP. Vĩnh Long 0703.828023
3 NT Thanh Hiền Kiot 17 Chợ Phước Thọ, Phường 8, TP. Vĩnh Long 0703.82372
4 NT Ngọc Lan 64/4C Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long 0703.822725
5 NT Tâm Đức Ấp Nhà Thờ, Xã Tường Lộc, TP. Vĩnh Long 0902.478868
6 NT Đức Thọ Sanh 57 Đường 1/5, Phường 1, TP. Vĩnh Long 0933.996716