Điểm bán tại Huyện Bình Xuyên
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc bệnh viện đa khoa Bình Xuyên Khu phố 2 Thị trấn Hương canh huyện Bình Xuyên 0917423478
2 NT Trần Lê Nhân Khu 2 TT Hương Canh, Huyện Bình Xuyên
3 Quầy thuốc số 05 Khu 1, TT Hương Canh, Huyện Bình Xuyên
4 Quầy thuốc Huy Yến Xóm Phổ - Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên 0978 033 191
5 Quầy thuốc số 42 Khu 2 Thị trấn Hương Canh- Bình Xuyên 0979029472
6 Quầy thuốc số 7 Khu 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc 01686.401.886
7 Quầy thuốc số 5 Khu 1, TT Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 0976907430