Điểm bán tại Huyện Lập Thạch
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Kim Cương Khu 9 TT Lập Thành, Huyện Lập Thành 0912 533 228