Điểm bán tại Huyên Yên Lạc
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 6 Chợ Lồ - xã Nguyệt Đức Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc 0975890947
2 Nhà thuốc Quý Hường Khu 3 Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Hưng Yên 01689 925 275
3 Quầy thuốc bệnh viện đa khoa Yên Lạc Thị Trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc 0948224549
4 Quầy thuốc Tân Dược TT Yên Lạc, Huyện Yên Lạc 0982 331 352
5 Quầy thuốc số 06 Chợ Lồ - xã Nguyệt Đức - Huyện Yên Lạc 0975 890 947
6 Nhà Thuốc Nguyệt Dung TT Yên Lạc, Huyện Yên Lạc 0982 331 352
7 NT Hà Vệ Khu 3 Thị trấn Yên Lạc - Yên Lạc 0211 385 7340
8 Hiệu thuốc số 4 Khu 3 Thị trấn Yên Lạc - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
9 Nhà thuốc Quý Hường Khu 3 Thị trấn Yên Lạc - Yên Lạc - Vĩnh Phúc