1. Trang chủ
  2. Điểm bán hàng
  3. Trà Vinh
  4. Thành Phố Trà Vinh
Điểm bán tại Thành Phố Trà Vinh
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Ngọc Linh 36 Hùng Vương, Phường 4, Tp Trà Vinh 0743.853139
2 Lê Vy 38 Điện Biên Phủ, Phường 2, Tp Trà Vinh 0743.867007-985.776099
3 Thuốc Bắc Tòng Thọ 99 Lý Thường Kiệt, Phường 3, Tp Trà Vinh 0743.852351
4 Đông Y Huệ Quần  3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, TP. Trà Vinh 0743.856479