Điểm bán tại Huyện Đông Hưng
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà Thuốc Huế Phơn Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng 03633 898 256
2 QT Trung Tâm Tổ 3TT Đông Hưng, Đông Hưng (Cổng bệnh viện Đông Hưng) 0363851240/01627216686
3 Quầy Thuốc Ninh Hưởng Cổng bệnh viện Đông Hưng, Huyện Đông Hưng 0973775606
4 Nhà Thuốc Ninh Hưởng Cổng bệnh viện Đông Hưng, Huyện Đông Hưng 0973775606
5 NT Ninh Hưởng Cổng bệnh viện Đông Hưng, huyện Đông Hưng 0973775606
6 NT Chị Hiền TT Dược Đông Hưng, TT Đông Hưng 0162 721 6686
7 Quầy Thuốc Trung tâm Dược Đông Hưng Trung tâm TT Đông Hưng, huyện Đông Hưng 01627216686
8 Nhà thuốc Thúy Ninh Tổ 3 Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình 0973775606