Điểm bán tại Huyện Hưng Hà
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Bích Nhi TT Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà 0363 862 127
2 Nhà Thuốc Hiền Lĩnh Kiot Cổng chợ Hưng Hà, Huyện Hưng Hà 0944724303
3 Đại lý Thuốc Kim Tuyến Thôn Kim Trung Huyện Hưng Hà 0973652202
4 Nhà Thuốc Hà Khánh Mỹ, Hưng Nhân, Hưng Hà 0363993245
5 NT Trần Thị Tho Ngã tư La, Minh Khai, Hưng Hà
6 NT Anh Cường Cổng bệnh viện Hưng Hà
7 Nhà Thuốc Chị Hà Khánh Mỹ, Hưng Nhân, huyện Hưng Hà 0363 993 245
8 Nhà Thuốc Anh Cường Cổng bệnh viện Huyện Hưng Hà 0972555678
9 NT Bác Phòng Cổng bệnh viện huyện Hưng Hà, Hưng Hà
10 NT Chị Quế TT Hưng Hà, huyện Hưng Hà 0984987668