Điểm bán tại Huyện Tiền Hải
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Tuệ Tâm Chợ Tiểu Hoàng, TT Tiền Hải 0919 886 026
2 Quầy Thuốc Trung Tâm Trung tâm dược phẩm Tiền Hải, TT Tiền Hải, Huyện Tiền Hải 0989582458
3 Nhà Thuốc Lanh Mùa TT Tiền Hải, Huyện Tiền Hải 0912 424 965
4 TT Dược Tiền Hải TT Tiền Hải, Huyện Tiền Hải 0989 582 458
5 Nhà Thuốc Chị Lanh TT Dược Tiền Hải, huyện Tiền Hải 0912 424 965
6 NT Chị Dệt Trung tâm dược phẩm Tiền Hải, TT Tiền Hải, Huyện Tiền Hải