Điểm bán tại Huyện Vũ Thư
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà Thuốc Diệp Hạnh Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình 0982 189 234
2 NT Chị An Nguyễn Trãi, Thị Trấn Vũ Thư
3 Nhà Thuốc Chị Huyền Xã Việt hùng, Huyện Vũ Thư 0363 722 281