Điểm bán tại Huyện Gò Dầu
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Bắc Vạn Hồi Xuân Ô 3/56 Thanh Bình, TT. Gò Dầu, huyện Gò Dầu 0909272434
2 NT Hoàng Minh 224 Quốc Lộ 22B, KP Rạch Sơn, TT. Gò Dầu, huyện Gò Dầu 0663.853823
3 NT Phước Thọ Đường 106 Xuyên Á, TT. Gò Dầu, huyện Gò Dầu 0663.52048-0918.400806