Điểm bán tại Huyện Hòa Thành
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Bắc Tòng Sơn TT. Hòa Thành, huyện Hoà Thành 0913880542
2 NT Bắc Trung Thiên Âu Cơ, TT. Hòa Thành, huyện Hoà Thành 0663842119
3 NT Mỹ Dung E 109/8 Khu Phố 2, TT. Hòa Thành, huyện Hoà Thành 0663.830376