Điểm bán tại Huyện Tân Biên
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Bắc Minh An Đường 12 Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố 3, TT. Tân Biên, huyện Tân Biên
2 NT Bắc Đức An Đường Chợ Mõ Công, TT. Tân Biên, huyện Tân Biên 0663874845