Điểm bán tại Thị Xã Tây Ninh
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Bắc Tân Tế An 106 Võ Văn Truyện, Phường 2, TP. Tây Ninh 0663827656
2 NT Vân Khánh 442 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, TP. Tây Ninh 0663.723666