Điểm bán tại Huyện Kim Sơn
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Hiệu thuốc Cúc Dần - Bùi thị Cúc Xóm 5 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình 0303840840