Điểm bán tại Huyện Bắc Hà
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Hiệu thuốc số 2 Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai