1. Trang chủ
  2. Điểm bán hàng
  3. Lào Cai
  4. Thành Phố Lào Cai
Điểm bán tại Thành Phố Lào Cai
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 18 Chợ Cam Đường, TP Lào Cai 09849 048 445
2 Quầy thuốc Hương Thảo Số 77B Nguyễn Du, Kim Tân, Lào Cai 0966796268
3 Nhà Thuốc Trường An Số 21 Ngô Quyền, Kim Tân, Tp Lào Cai 0966796268
4 Quầy thuốc số 6 số 154 Hàm Nghi, TP Lào Cai 0912 375 855
5 Quầy thuốc số 15 Tổ 15 Kim Tân, TP Lào Cai 01235 570 0699
6 Nhà Thuốc Bình Nguyên Chợ Nguyễn Du, P Kim Tân, TP Lào Cai 0988585 510
7 Nhà Thuốc Thành Trung Số 194 Hàm Nghi, TP Lào Cai 01676 650 648
8 Nhà Thuốc Trường An Số 21 Ngô Quyền, Kim Tân, Tp Lào Cai 0966 796 268
9 Quầy thuốc số 16 Tổ 15 Póm Hán, TP Lào Cai 0169 503 4070
10 Nhà Thuốc Huyền Trang Số 170 Hàm Nghi, P Kim Tân, TP Lào Cai 01658411758
11 Nhà Thuốc Phương Liên Số 67 Nhạc Sơn, Cốc Lếu, Lào Cai 0982866484
12 Quầy thuốc số 3 Số 152 P Kim Tân, Tp Lào Cai 01649392642
13 Nhà Thuốc Trường Minh Số 73 Nguyễn Du, Phường Kim Tân, TP Lào Cai 0912461720