1. Trang chủ
  2. Điểm bán hàng
  3. Khánh Hòa
  4. Thành Phố Nha Trang
Điểm bán tại Thành Phố Nha Trang
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Bảo Việt 244 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp,TX.Ninh Hòa, TP. Nha Trang 0583844821
2 NT Số 32 Ninh Sim, Dục Mỹ, TX. Ninh Hòa, TP. Nha Trang 0905848292
3 NT Minh Hưng Cây Số 5 Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang 0583894234
4 NT Khang An 176A Thống Nhất, Phương Sài, TP. Nha Trang 0583823400
5 NT Minh Khang 25A Ngô Gia Tự , Tân Lập, TP. Nha Trang 0905104100
6 NT Hữu Nghĩa 28 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, TP. Nha Trang 0583832631
7 NT Lan Chi Lô Số 50 Số 2, Kho Cảng Bình Tân, TP. Nha Trang 0583882563
8 NT Số 42 24B Nguyễn Thị Định, Phước Long, TP. Nha Trang 0583882553