Điểm bán tại Huyện Kim Động
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà Thuốc Chị Dịu Thọ quang - xã Thọ Vinh - Huyện Kim Động 0321 368 1168
2 Quầy thuốc Chị Dịu Thôn Thọ Quang, Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động 321 368 1168