Điểm bán tại Huyện Mỹ Hào
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Tình Lệ Đường 196 Yên Tập, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên 0986774916
2 Nhà thuốc Hường Bần Số 72 Phố Bần, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 0974255171
3 Quầy thuốc Việt Trang Chợ Thứa, xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng yên 016 887 42678
4 Quầy thuốc Hương Bần 72 TT Bần, Huyện Mỹ Hào 0974255171
5 Quầy thuốc Nam Hà Chợ Dầm, Lỗ Xá, Nhân Hòa Mỹ Hào
6 Quầy thuốc số 2 Số 72 Thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên 0974.255.171