Điểm bán tại Huyện Phù Cừ
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 QT Anh Xuyên ,,Quang Hưng,Huyện Phù Cừ 0164 387 65 69
2 Nhà Thuốc Anh Xuyên Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ 01643876569