Điểm bán tại Huyện Tiên Lữ
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Chị Hà Phố Xuôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Bắc Ninh 0973779859