Điểm bán tại Huyện Văn Lâm
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Chú Quân Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm 0976 355 909
2 Nhà Thuốc Chú Quân Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm 0976 355 909
3 Quầy thuốc Minh Trang Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm 0904123324