1. Trang chủ
  2. Điểm bán hàng
  3. Hà Tĩnh
  4. Thành Phố Hà Tĩnh
Điểm bán tại Thành Phố Hà Tĩnh
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 34 Số 34 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
2 Quầy thuốc số 89 Số 31 A Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0919592286
3 Nhà Thuốc Vinh Nhi Số 86 Hải Thượng Lãn Ông TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 01692221812
4 Quầy thuốc số 84 Số 84 Hải Thượng Lãn Ông Thành Phố Hà Tĩnh
5 Quầy thuốc Tiến Thảo 120 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh
6 Công ty dược Tân Thành 25 Đặng Dung, TP Hà Tĩnh 01685 116 187
7 Nhà Thuốc Quý 108 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 0977 755 858
8 Quầy thuốc số 11 28 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh 0984642112
9 QT số 29 507, đường 26/3, Đài Nài, TP Hà Tĩnh 0977923485
10 Nhà Thuốc 94 94 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh
11 Nhà Thuốc Phan Thị Việt Số 507 Đường 26/3 P Đài Nài, Tp Hà Tĩnh 0977 923 485
12 Nhà Thuốc Phan Thị Việt Số 507 Đường 26/3 P Đài Nài, Tp Hà Tĩnh 0977 923 485
13 Quầy thuốc Tuấn Thảo 120 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh 0989 488 640
14 Nhà Thuốc Vinh Nhị 86 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 0169 222 1812
15 Quầy thuốc số 16 Chợ TP Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh 0167 312 4322
16 Quầy thuốc số 79 40 xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh 0968.122.514
17 Nhà Thuốc số 23 30 Phan Đình Giót, TP Hà Tĩnh 0963.047.547
18 Công ty Dược Phẩm Tân Thành 25 Đặng Dung, TP Hà Tĩnh 01685.116.187
19 Quầy Thuốc Trường Hồng 160 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh 0986.686.565
20 Quầy thuốc Minh Thành 223 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh 0962.882.989