Điểm bán tại Huyện Bình Giang
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Phương Chi 74 Khu Hạ, Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Hải Dương
2 Quầy thuốc Linh Thủy Số 25 Lạc Long Quân - Khu Thượng Xá, Huyện Bình Giang 01636122 368
3 Quầy thuốc số 2 TT Tứ Phủ, Huyện Bình Giang 0320 377 8201
4 Quầy thuốc số 2 - Hoà Quân Thị tứ phủ- huyện Bình Giang - Hải dương 03203.778.201