Điểm bán tại Huyện Cẩm Giàng
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy Thuốc Mai Hương Chợ Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng 0966 411 696
2 Quầy Thuốc Hiếu Hiền Chợ Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương 0978.803.106