Điểm bán tại Huyện Gia Lộc
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 8 Chợ Bóng - Quang Minh - Gia Lộc , Hải dương
2 Quầy thuốc số 4 thôn Chằm - Phương Hưng - Gia lộc 01688.717.163
3 Quầy Thuốc số 04 Thôn Chằm, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc 01688 717 163
4 Quầy thuốc số 8 Chợ Bóng - Quang Minh - huyện Gia Lộc 0975.986.916
5 Quầy thuốc số 2 166 Nguyễn Chế Nghĩa- Tt Gia Lộc - huyện Gia Lộc 0989.632.799
6 Quầy thuốc Đồng Bào Đồng Bào - xã Gia Xuyên - huyện Gia Lộc 0993.893.368