Điểm bán tại Huyện Kinh Môn
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Thanh Loan xã Thất Hùng - huyện Kinh Môn 0975.148.424
2 Nhà Thuốc Thanh Loan Vũ xá - Thất Hùng - Kinh Môn 0975148424
3 Nhà Thuốc Trọng Lý Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Hải Dương 0976188257