Điểm bán tại Huyện Nam Sách
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà Thuốc Hiến Hiền Chợ Rồng- xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách Hải Dương 0946 022 188
2 Quầy thuốc Trâm Anh Thôn Nam Trung - Nam Chính - Nam Sách 0972.812.745
3 QT Thanh Hương An Lâm - Lang Khê - huyện Nam Sách - HD 0936.393.392
4 Nhà Thuốc Trâm Anh Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương 0978.812.745