Điểm bán tại Huyện Ninh Giang
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 8 Chợ Bùi - xã Hoàng Hanh - huyện Ninh Giang - HD 098.523.4616