Điểm bán tại Huyện Thanh Miện
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 01 Số 155 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Huyện Thanh Miện 0380 373 4098
2 Quầy thuốc số 1 155 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Huyện Thanh Miện 03203 734 098