Điểm bán tại Huyện Tứ Kỳ
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Hương Giang số 8 356 đường 391 - TT Tứ Kì - huyện Tứ Kì - HD 098.251.2820
2 NT Hương Giang Thị Trấn Tứ Kì, huyện Tứ Kỳ 0982512820