Điểm bán tại Thị Xã Chí Linh
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Thái Thái Ngã Tư Tân Dân, Thĩ Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương 0934.269.329
2 Quầy thuốc số 07 Số 7 Nguyễn Trãi, P Sao Đỏ, TX Chí Linh 03203.882.068
3 Quầy thuốc ánh Nguyệt 315 Nguyễn Trãi - Sao Đỏ - Chí Linh - HD 03203.882.646
4 Nhà Thuốc Tùng Nguyệt 315 Nguyễn Trãi, P Sao Đổ, TX Chí Linh 03203882646
5 QT Số 7 Phường Sao Đỏ, huyện Chí Linh 03203882068