Điểm bán tại Huyện Duy Tiên
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy Thuốc Đào Văn Mạnh Số 21,Phạm Ngọc Nhị, TT Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam 0974195652
2 Quầy Thuốc Đào Văn Mạnh Số 21 Phạm Ngọc Nhi TT Đồng Văn , Huyện Duy Tiên 0974 195 652
3 NT Như Quỳnh Số 109 Phú Hòa, TT Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên 0977 501 698
4 QT Gia Bảo Chợ Hoà Mạc, TT Hoà Mạc, Duy Tiên 0976 101 666
5 Quầy thuốc Gia Bảo Chợ Hòa Mạc, TT Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên 0976 101 666
6 Quầy Thuốc số 6 102 Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn, Huyện Duy Tiên 0983510368
7 Quầy thuốc số 16 102 Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn, Huyện Duy Tiên 0983 510 368
8 Quầy Thuốc số 10 Đình Động, xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên 0978 020966