1. Trang chủ
  2. Điểm bán hàng
  3. Hà Nam
  4. Thành Phố Phủ Lý
Điểm bán tại Thành Phố Phủ Lý
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà Thuốc Số 8 Trường Chinh, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
2 Nhà Thuốc Á Đông Số 130 Trường Chinh, TP Phủ Lý, Hà Nam '0949128230
3 Quầy thuốc số 3 34 Nguyễn Văn Trỗi-TP.Phủ Lý 0944.191.888
4 Cty DP Đông Phương Hồng 77 Quy Lưu, TP Phủ Lý 03513 829 359
5 NT Hương Tuyển 100 Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý 0919 735 378
6 Nhà Thuốc Số 7 105 Quy Lưu,TP.Phủ Lý 03513 856 214
7 Cty DP Hoa Việt 124Trường Chinh,TP.Phủ Lý 0906064695
8 Công ty DP Hoa Việt 124 Trường Chinh, TP Phủ Lý
9 Nhà thuốc Hương Tuyển 100 Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý 0919 735 378
10 Công ty DP Á Đông 130 Trường Chinh, TP Phủ Lý 0949128230
11 Cty DP.Đông Phương Hồng Số 77 Quy Lưu, Tp. Phủ Lý 03513 829 359
12 Nhà Thuốc Số 8 Trường Chinh, TP. Phủ Lý 03513 883 125
13 Quầy Thuốc Số 5 Số 34 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 0944191888
14 Nhà Thuốc Á Đông Số 130 Trường Chinh, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 0949128230